Werkwijze

Werkwijze

De behandeling begint altijd met een intakegesprek. Dit eerste gesprek wordt gebruikt om uw klachten, uw persoonlijke situatie en hulpvraag in kaart te brengen en inzichtelijk te maken wat u belangrijk vindt. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om beter inzicht te krijgen in de aard van uw klachten. Na de eerste fase (intake & vragenlijsten) stelt de psycholoog samen met u een behandelplan op. Hierin wordt beschreven wat er aan de hand is (diagnose), waar we naartoe werken (therapiedoelen) en op welke manier we het probleem gaan aanpakken. Tenslotte wordt ook het verwacht aantal sessies vermeld. Gesprekken duren 45 tot 60 minuten. Na het opstellen van het behandelplan, volgt de behandelfase. We rapporteren na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling aan uw huisarts en/ of verwijzer. Hiervoor vragen wij altijd eerst toestemming. 

 Behandelvormen
- EMDR o.a. voor het verwerken van traumatische & indringende ervaringen
- Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
- Mindfulness based Cognitive therapy (MBCT)
- Oplossingsgerichte therapie

Om de een betere diagnose te kunnen stellen en het effect va de behandeling in kaart te kunnen brengen, zult u voor en bij afsluiting van de behandeling vragenlijsten aangeboden krijgen. Op deze manier wordt onderzocht hoe tevreden u bent met de zorg. Graag verzoek ik u deze lijsten in te vullen. 

Verwijzing
Het is mogelijk dat we er tijden de intake achter komen dat u beter geholpen kunt worden door een collega, of in een grotere GGZ-instelling. U wordt dan terug verwezen naar uw huisarts zodat hij u vervolgens naar de juiste partij kan verwijzen.