Verwijzers

Eisen verwijsbrief

Van overheidswege dient vanaf 1-1-2014 de verwijsbrief naar de vrijgevestigd GZ-psycholoog voor levering van Generalistische Basis ggz onder de vergoeding via de ZVW de volgende informatie en kenmerken te bevatten.

De poh-ggz kan niet zelf verwijzen; dat moet u als huisarts doen. Uw persoonlijke agb-code en handtekening moeten dus op de brief staan. Klik hier voor meer informatie. 

De verwijsbrief moet de volgende gegevens te bevatten:

  • - Vermelding persoonlijke AGB-code verwijzend huisarts, alsmede diens persoonlijke handtekening.
  • - Datum verwijsbrief moet liggen voor datum eerste consult.
  • - Vermelding NAW gegevens patiënt inclusief verzekeringsnummer en BSN nummer.
  • - Expliciete vermelding keuze: “ Betreft verwijzing Generalistische Basis-ggz”.
  • - Vermelding van de term: " wegens vermoeden DSM classificeerbare stoornis".
  • - Indien afgenomen: uitslag van uw ggz-screener (bijv. de 4 DKL) bijvoegen.
  • - Vermelding van de term behandeling (begeleiding en ondersteuning zijn geen verzekerde ggz).

Let op: bij verwijsbrieven die niet aan bovenstaande eisen voldoen kan er pas gestart worden met de behandeling wanneer de juiste verwijsbrief wordt verschaft.