Verwijsmodel

Verwijsmodel

Samenvatting 

Verwijzing naar de GZ-psycholoog voor de Generalistische Basis-ggz.

  1. 1. Er is een vermoeden van de DSM benoembare stoornis (zo niet dan is geen sprake van verzekerde zorg ofwel geen DSM-stoornis = geen vergoeding). Let wel: de psycholoog stelt de definitieve diagnose, de huisarts vermeldt een verwijsdiagnose eventueel onderbouwd met een eigen ggz-screener zoals de 4DKL (indien afgenomen bij patiënt dan uitslag bijvoegen!).
  2. 2. De ernst van de problematiek is licht (indicatie Product Kort), matig (indicatie Product Middel) of ernstig (indicatie Product Intensief) (dus niet subklinisch: dat zijn alleen klachten of problemen, die niet onder declarabele basis-ggz vallen doch onder OVP of coaching, zie tekst onderaan).
  3. 3. Het risico is laag
  4. 4. De complexiteit is laag (enkelvoudig beeld).
  5. 5. Beloop van de klachten: aanhoudend en overeenkomend met duur ziektebeeld in DSM.

* De huisarts gebruikt het verwijsmodel voor de verwijsdiagnose.
* De psycholoog gebruikt het verwijsmodel en nadere diagnostiek voor de het bepalen van de zorgzwaarte m.b.t. het te declareren Product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. (Het Product Chronisch is bij de vrijgevestigden niet altijd ingekocht door verzekeraars)