Vergoeding & Tarieven

De psychologische gesprekken bij deze praktijk worden in beginsel vergoed door alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling is dat de behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar én sinds dit jaar dat de met de verzekeraar afgesproken omzet die gedeclareerd kan worden nog niet overschreden is. Informeer hiernaar vooraf bij uw behandelaar en/of verzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig.

Psychologenpraktijk Oost Groningen heeft in 2020 een contract met de volgende verzekeraars:

  • - Achmea / Agis
  • - CZ / OHRA / Delta Lloyd
  • - De Friesland
  • - DSW
  • - Menzis groep
  • - Multizorg VRZ
  • - Zorg en Zekerheid

Wat zijn uw kosten?
De kosten van de behandeling tellen mee bij de berekening van het eigen risico. In 2016 is dat vastgesteld op €385, tenzij u het eigen risico heeft verhoogd. Dat wil zeggen dat u van het bedrag dat wij bij uw zorgverzekeraar declareren voor de gehele behandeling, van intake tot afronding, het eigen risico zelf zult moeten betalen.

Sinds 1 januari 2008 declareren behandelaars de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de vergoeding wordt opgebouwd aan de hand van de diagnose, de aard van de behandeling, de directe tijd (directe contact met de patiënt, telefonisch of per e-mail) en de indirecte tijd (administratie, verslaglegging, overleg etc.). Dit zijn de tarieven voor de generalistische basis ggz in 2017.

No show
Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Het tarief voor no show is €45,-. Dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Niet verzekerde zorg / Zelf betalen
Of behandeling na intake vergoed kan worden hangt af van de diagnose: een aantal door de overheid vastgestelde diagnoses komen namelijk niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Mocht dit in uw geval spelen, dan overleg ik met u of terug verwijzen naar de huisarts geïndiceerd is, of dat het wenselijk en mogelijk is de behandeling bij mij zelf te betalen. In de meeste gevallen zou dat betekenen dat ik u in 2016 per consult het ovp niet-basispakketzorg bedrag van 95,00 euro in rekening breng. In 2017 zal dat 98,00 euro zijn; dit bedrag is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, bestaat er de mogelijkheid te betalen naar draagkracht. Informeer hiernaar bij uw psycholoog.

Meer informatie

Op al onze diensten zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Oost Groningen van toepassing.