Registratie en kwaliteit

Kwaliteitsregister
De Psychologenpraktijk Oost Groningen is aangemeld bij het Kwaliteitsregister ggz ( dit is een verplichting per 1-1-2017).
Klik hier voor de kwaliteitscriteria en klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

Kamer van Koophandel
De Psychologenpraktijk Oost Groningen is ingeschreven onder nummer 01166237.

AGB-code
AGB-code C.T.G. Bos: 94000071
AGB-code Praktijk : 94000059

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Gezondheidszorgpsycholoog en Eerstelijnspsycholoog zijn beschermde titels. Connie Bos is tot Eerstelijnspsycholoog opgeleid en gekwalificeerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het NIP hanteert een beroepscode voor psychologen, die als toetssteen voor professioneel handelen geldt. Tevens is het NIP registerhouder voor de kwalificatie Eerstelijnspsycholoog en ziet daarmee toe op herregistratie eenmaal per 5 jaar.

Overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Connie Bos is door de overheid erkend als Gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig ingeschreven in het BIG-register onder nummer 790.513.686.25
Informatie over de registratie in het kader van de Wet BIG kunt u vragen via de BIG-informatielijn: 0900-8998225 of via www.bigregister.nl

logo_nip

Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: 020 - 4106222
Website: www.psynip.nl

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Connie Bos is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.

In haar praktijk werkt zij binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die op haar beroepsuitoefening van toepassing is. De belangrijkste zijn: de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarin ook het tuchtrecht is geregeld), de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens), de Wmg (wet marktordening gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychologen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijkvoering opgesteld, waarmee recht wordt gedaan aan deze wetten en regelgeving. Als lid van de LVVP werkt Connie Bos volgens deze kwaliteitscriteria.  Zij is bezig zich te certificeren via het visitatietraject van de LVVP. Dit traject zal naar verwachting eind 2016 zijn afgerond.

logo_lvvp

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030 - 2364338
Email: bureau@lvvp.info
Website: www.lvvp.info