Mindfulness training

Direct inschrijven of informatie opvragen? Klik hier

Mindfulness
MBCT staat voor Mindfulness Based Cognitieve Training. Deze training wordt ook wel Aandachttraining genoemd of Stressreductietraining.

Efficienter omgaan met stress
- Voor meer plezier, energie en evenwicht
- Haalt het beste uit jezelf naar voren en verbetert de kwaliteit van leven
- Brengt inzicht in -veelal onbewust- gedrag ; geeft keuzes
- Vergroot het vertrouwen en geeft meer grip op je leven
- Leert beter om te gaan met moeheid, pijn, piekeren, ziekte, angst en somberheid.
- Breng meer kleur in je leven

Onderzoek
“Stress is onvermijdelijk, eronder lijden is een optie.”
Jon Kabat-Zinn, oprichter en directeur van het Center for Mindfulness en
ontwerper van de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) stelt: "Mindfulness is het geven van aandacht op een bepaalde wijze, namelijk doelgericht, in het heden en niet-veroordelend."

Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen, die je helpt het leven te benaderen met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid. Mindfulness helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke momenten. De basis van aandacht geven, omvat het leren observeren, registreren en erkennend opmerken van al dat er is.

In 2000 ontwikkelden Segal, Williams en Teasdale een training die de MBSR van Kabat-Zinn combineerde met inzichten uit de cognitieve therapie en zo is de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ontstaan. Inmiddels is er wetenschappelijke erkenning dat deze nieuwe behandelwijzen een positieve invloed hebben bij stress en chronische pijn, depressie en angsten. Tot op de dag van vandaag worden deze effecten verder wetenschappelijk onderzocht.

De training
De mindfulnesstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur, gecombineerd met 1 verdiepingsdag waarin oplettendheid oftewel ”aandachtig zijn” als instrument ontwikkeld wordt.

Deelnemers leren d.m.v. aandachts- en concentratieoefeningen zichzelf te observeren zonder dit te be- of veroordelen. De basisvaardigheden worden in deze training aangereikt. We bespreken de oefeningen en de gedachten en gevoelens die daarbij langskomen. Er is volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Thuis wordt gewerkt met behulp van een werkboek en diverse oefencd’s, waarvoor dagelijks tijd vrijgemaakt wordt. Dit zelf dagelijks oefenen is een essentieel onderdeel van de training. De training richt zich niet op de klachten en problemen zelf, maar op de wijze waarop men hiermee omgaat.

Wanneer
De training wordt, meerdere keren per jaar gestart. Vraag hier informatie op betreffende de huidige data.

Kosten
Per 2014 heeft men de vergoeding beperkt:  vergoeding geldt enkel nog voor degenen die depressieve episodes kennen. Verwijzing door de huisarts of poh-ggz is noodzakelijk.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden Mindfulness vanuit hun aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt tevens de kosten zelf betalen. De prijs is dan tussen de 280 en 400 euro; vraag vrijblijvend naar de voor u geldende prijs (draagkrachtregeling).

Begeleiding
Connie Bos is sinds 1994 als eerstelijnspsycholoog werkzaam in een eerstelijnspraktijk. In 2006 kwam mindfulness op haar werkpad en is de aandachtsgerichte cognitieve therapie de fundering onder haar werkzaamheden geworden.

Meer informatie: www.vmbn.nl