Compassie training

Direct inschrijven of informatie opvragen? Klik hier

Compassie training (MBCL)
De compassie-training (MBCL: mindfulness- based compassionate living) is een uitbreiding en verdieping van de mindfulnesstraining. Het is een training in het aanleren en beoefenen van mildheid en (zelf)compassie. Tijdens de mindfulness training is, naast het ontwikkelen en trainen van aandacht,  al een begin gemaakt met het ontwikkelen van (zelf)compassie.

De term compassie wordt door de Dalai Lama omschreven als

“een gevoeligheid voor het lijden van het zelf en anderen
met een diep verlangen om hier verlichting in aan te brengen”.

Net als bij de mindfulness-training spelen de eigen ervaringen van de deelnemers met de praktische oefeningen en het  uitwisselen van deze ervaringen in de groep een grote rol. In deze cursus wordt het vermogen tot (zelf)compassie ontwikkelt en vergroot door het doen van allerlei oefeningen, veelal in de vorm van geleidde meditaties en visualisaties. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de wetenschappelijke achtergrond en de theoretische onderbouwing van het begrip (zelf)compassie. Hieruit is gebleken dat compassie voor jezelf of anderen een adequaat middel kan zijn tegen stress en stress-gerelateerde problemen (burn-out klachten, chronische vermoeidheid, depressie, etc.). De cursus is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster en gebaseerd op het werk van o.a. Paul Gilbert, Christopher Germer en Kristin Neff.

Inhoud van de cursus
-          Het verder ontwikkelen en trainen van mindfulness;
-          Het (leren) omgaan met pijn en lijden;
-          Het ontwikkelen en trainen van (zelf)compassie;
-          Theoretisch inzicht in ons emotieregulatie systeem, verstoringen, invloeden;
-          Inzicht in mogelijkheden die beoefening biedt voor het herstel en voor zelfzorg.

De cursus wordt gegeven in 9 sessies van 2 a 2,5 uur.

Wanneer
De training wordt, meerdere keren per jaar gestart. Vraag hier informatie op betreffende de huidige data.

Begeleiding
Connie Bos is sinds 1994 als eerstelijnspsycholoog werkzaam in een eerstelijnspraktijk. In 2006 kwamen mindfulness en compassie op haar werkpad en is de aandachtsgerichte cognitieve therapie de fundering onder haar werkzaamheden geworden.